ระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนแหล่งมรดกโลก

อัตราส่วนแยกตามประเภท

*** สามารถกดเลือกประเภทที่ต้องการ ***

อัตราส่วนแยกตามภูมิภาค

*** สามารถกดเลือกภูมิภาคที่ต้องการ ***

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
กรมศิลปากร

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รายละเอียด
ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ

รายละเอียด
สำนักศิลปากรที่ 3

พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด
สำนักศิลปากรที่ 6

สุโขทัย

รายละเอียด
สำนักศิลปากรที่ 8

ขอนแก่น

รายละเอียด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

บ้านเชียง, อุดรธานี

รายละเอียด