สื่อเผยแพร่

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2021)
application/pdf
2022-02-17 04:05:58
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
แนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการในพื้นที่แหล่งมรดกโลก และพื้นที่ใกล้เคียง
application/pdf
2022-04-28 08:06:35
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
Infographic_หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
application/pdf
2022-05-26 03:11:46
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
Infographic_แนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการในพื้นที่แหล่งมรดกโลก และพื้นที่ใกล้เคียง
application/pdf
2022-05-26 03:12:23
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด