สื่อเผยแพร่

Guidance on Developing and Revising World Heritage Tentative Lists
application/pdf
2021-07-05 15:37:39
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
application/pdf
2021-07-05 15:37:10
คู่มือ
รายละเอียด