สื่อเผยแพร่

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2021)
application/pdf
2022-02-17 04:05:58
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
แผ่นพับแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก
application/pdf
2023-10-03 05:14:31
คู่มือ
รายละเอียด
เอกสารแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก
application/pdf
2023-10-03 05:11:39
คู่มือ
รายละเอียด
เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง
application/pdf
2023-09-23 08:49:41
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด