สำหรับนักพัฒนา

คู่มือการใช้งาน https://worldheritagesite.onep.go.th/ API

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลกภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของกลุ่มงาน ฯ ผ่านทาง API สำหรับนักพัฒนาระบบและบุคคลทั่วไปเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน โดยมีการเปิด API ให้ใช้งานทั้งหมด 9 บริการดังนี้

 1. แหล่งมรดกโลก
 2. หัวข้อ รายละเอียด
  Name worldheritagesites
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/worldheritagesites
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 5,
    data: [{	
      id:	1,
      name: "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร",
      abbrname: "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร",
      area: "74,075 ไร่",
      highest: "-",
      detail:	"มีอาณาเขตครอบคลุมพื้น…ณสถานจำนวน 217 แห่ง",
      location: "รอบคุลมพื้นที่ 74,075…พงเพชร (2,1125 ไร่)",
      historical:	"ก่อนกำเนิดแคว…วันตก จำนวน 58 แห่ง",
      physical: null,
      geology: null,
      mythology: null,
      biology: null,
      committee: null,
      registereddate: "1991-12-12 15:43:16",
      type: "แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural World Heritage)",
      category: "แหล่งมรดกโลก",
      positions: [...]
    },..]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 3. แหล่งที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลก
 4. หัวข้อ รายละเอียด
  Name worldtentativelist
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/worldtentativelist
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 5,
    data: [{
      id:	1,
      name: "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ",
      abbrname: "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร",
      area: "74,075 ไร่",
      highest: "-",
      detail:	"มีอาณาเขตครอบคลุมพื้น…ณสถานจำนวน 217 แห่ง",
      location: "รอบคุลมพื้นที่ 74,075…พงเพชร (2,1125 ไร่)",
      historical:	"ก่อนกำเนิดแคว…วันตก จำนวน 58 แห่ง",
      physical: null,
      geology: null,
      mythology: null,
      biology: null,
      committee: null,
      registereddate:	"1991-12-12 15:43:16",
      type: "แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural World Heritage)",
      category: "แหล่งมรดกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative Lists) ของศูนย์มรดกโลก",
      positions: [...]
    },...]
  }

  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 5. แหล่งที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อของไทย
 6. หัวข้อ รายละเอียด
  Name thaiheritagesites
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/thaiheritagesites
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 5,
    data: [{	
      id:	1,
      name: "วัดราชนัดดารามวรวิหาร",
      abbrname: "โลหะปราสาท",
      area: "-",
      highest: "-",
      detail:	"<p><strong>วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระเจดีย์ โลหะปราสาท&n...",
      location: null,
      historical:	null,
      physical: null,
      geology: null,
      mythology: null,
      biology: null,
      committee: null,
      registereddate: "1991-12-12 15:43:16",
      type: "แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural World Heritage)",
      category: "แหล่งมรดกโลก",
      positions: [...]
    },..]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 7. รายละเอียดแหล่ง
 8. หัวข้อ รายละเอียด
  Name sitedetail
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/sitedetail?id=%ID%
  Parameters %ID% - รหัสแหล่งที่ได้จากรายการในข้อ 1-3
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    data: {	
      id:	1,
      name: "วัดราชนัดดารามวรวิหาร",
      abbrname: "โลหะปราสาท",
      area: "-",
      highest: "-",
      detail:	"<p><strong>วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระเจดีย์ โลหะปราสาท&n...",
      location: null,
      historical:	null,
      physical: null,
      geology: null,
      mythology: null,
      biology: null,
      committee: null,
      registereddate: "1991-12-12 15:43:16",
      type: "แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Cultural World Heritage)",
      category: "แหล่งมรดกโลก",
      positions: [...]
    }
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 9. ข่าวสารและกิจกรรม
 10. หัวข้อ รายละเอียด
  Name events
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/events
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 2,
    data: [{	
      id: 3,
      title: "สรุปการจองคิววัคซีน",
      detail: "สรุปการจองคิววัคซีน",
      startdate: "2021-05-12 11:01:49",
      enddate: "2021-05-31 11:01:49"
    },...]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 11. รายละเอียดข่าวสารกิจกรรม
 12. หัวข้อ รายละเอียด
  Name eventdetial
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/eventdetial?id=%ID%
  Parameters %ID% - รหัสข่าวสารและกิจกรรมที่ได้จากรายการในข้อ 5
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    id: 3,
    title: "สรุปการจองคิววัคซีน",
    detail: "สรุปการจองคิววัคซีน",
    startdate: "2021-05-12 11:01:49",
    enddate: "2021-05-31 11:01:49",
    files: […]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 13. เอกสาร
 14. หัวข้อ รายละเอียด
  Name documents
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/documents
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 5,
    data: [{
      id: 53
      name: "มรดกโลกเรื่องน่ารู้"
      startdate: null
      enddate: null
    }, ...]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 15. รายละเอียดเอกสาร
 16. หัวข้อ รายละเอียด
  Name documentdetail
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/documentdetail?id=%ID%
  Parameters %ID% - รหัสเอกสาร ที่ได้จากรายการในข้อ 7
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    data: {
      id: 53
      name: "มรดกโลกเรื่องน่ารู้"
      startdate: null
      enddate: null
      files: [
        {
          filename: "I2XY7Dx1t0arSuQTZo9HQer6N5DBk7TXBHdJAYch.pdf"
          mimetype: "application/pdf"
          file: "http://localhost/I2XY7Dx1t0arSuQTZo9HQer6N5DBk7TXBHdJAYch.pdf"
        }, ...
      ]
    }
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }

 17. หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งมรดกโลก
 18. หัวข้อ รายละเอียด
  Name offices
  Url https://worldheritagesite.onep.go.th/api/offices
  Method GET
  Content-Type application/json
  Result Success:
  {
    total: 5,
    data: [{
      id: 6,
      name: "สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุทธยา",
      leader: "-",
      officer: "-",
      office_url: "https://www.finearts.go.th/fad3",
      contact_name: "-",
      contact_phone: "035-252-501",
      contact_email: "s_finearts3@finearts.go.th",
      portfolio: "สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา..."
    }, ...]
  }
  Error:
  {
    error: {
      "code": 400,
      "message": "Bad Request"
    }
  }