สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
application/pdf
2022-08-29 03:52:18
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
application/pdf
2022-08-29 03:52:24
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context
application/pdf
2022-08-01 06:02:32
คู่มือ
รายละเอียด
Infographic_แนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการในพื้นที่แหล่งมรดกโลก และพื้นที่ใกล้เคียง
application/pdf
2022-05-26 03:12:23
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด