สื่อเผยแพร่

แผ่นพับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (ENG)
application/pdf
2022-02-01 04:07:42
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559
application/pdf
2022-02-14 07:59:45
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก
application/pdf
2022-02-01 04:07:29
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก การจัดเตรียมเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
application/pdf
2022-02-01 04:07:19
เอกสารทั่วไป
รายละเอียด