สำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่ มและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุมหาวรมหาวิหาร

29/03/2023 - 01/04/2023

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้สำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่ มและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุมหาวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร