การติดตามตรวจสอบแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

18/03/2020 - 18/03/2020

กธศ. โดยกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ได้ติดตามตรวจสอบแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และสำรวจพื้นที่โครงการสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา

แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้อง
  • นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา